Zmluvy v roku 2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Dátum ukončenia 
 1/2018DHZ Velušovce Zmluva o dot.  Posk. dotácie 990 1.2.2018 15.11.2018
 1/2018Mesto Topoľč. Dodatok Dod. k zmluve 1,20/obyv. 13.2.2018 
 1/2018 Mesto Topoľč. Dodatok Dod. k zmluve 0,15/obyv 13.2.2018 
 1/2018/CVC ZŠ Tribečská Posk. dotácie Posk. dotácie 24 19.2.2018 30.6.2018
  Weby group Zm. o dielo Zhot. web str. 838,20 22.2.2018 neurčito
 2/2018/CVC ZŠ Lipová Posk. dotácie Posk. dotácie 48 22.2.2018 30.6.2018