Zmluvy 2017

 

Číslo zmluvyZmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena Dátum
účinnosti 
Dátum
ukončenia 
  PPD Prašice Kúpna zmluva Kúpa pozemkov1,00-€ 13.1.2017 
 33/2002 NEHLSEN-EKO Dodatok č.4 Zmena pril. č1 0,-€ 9.2.2017 
 2/2017/CVC ZŠ Tribečská Posk. dotácie Posk. dot. CVC 24,00€ 22.2.2017 
  Prima Banka Bežný účet  Bežný účet  25.2.2017 neurčito
 2/2017 REVISTAV, sro Zmluva o BKZ Bytový dom Velušovce 395.353,60 28.2.2017 
 117/2017 NSK, Nitra Zr. vecn. brem. Zriadenie vecn. bremena  2.3.2017 
 1/2017 OZ spokojnosť Op. služba Poskytovanie soc. služieb  9.3.2017 
  EKOTEC Kontr. činnosť Revízia detského ihr. 772,80 15.3.2017 13.3.2021
 4/2017 Andrej Božik Zmluva o dielo Vybudovanie chodníka 28711,98 14.4.2017 
  Jozef Adamkovič Zmluva auditor Zmluva auditorske sl. 700,-€ 4.5.2017 30.11.2018
 147196 DPO SR Poskytn. dot. Dotácia pre DHZ 1 400,-€ 5.6.2017 31.8.2017
 360/2017 NSK Poskytn. dot. Dotácia na Furm. pret. 1 000,-€ 9.6.2017 12.12.2017
  O2 Slovakia Nájomná zml. Prenájom pozemku 60.000,-€ 23.6.2017 22.6.2047
  NSK Zriad. bremena Zriadenie vecného brem. 70,-€ 21.6.2017 
  Slovak Telekom Dodatok Dodatok - balík služieb 29,99,-€ 13.7.2017 
  5 vlastníkov Kúpna zmluva Pozemky pod chodníkom 5,-€ 24.8.2017 
  SOTDUM Zdr. fin. prostr. Združenie fin. prostried. 1548,95,-€ 25.8.2017 
 5/2017 REVISTAV Dohoda 5/2017 Zrušenie BKZ 2/2017  14.9.2017 12.9.2017
 6/2017 REVISTAV Dohoda 6/2017 Podmienky vzaj. spolup.  14.9.2017 13.9.2017
  O2 Slovakia Dohoda Dohoda o náhrade 1670,20,-€ 26.9.2017 
  Slovak Telekom Kúpna zmluva Kúpa Gigaset A220 9,90,-€ 13.9.2017 
 3/2017/CVC ZŠ Lipová Posk. dotácie Posk. dotácie CVC 32,-€ 24.10.2017 31.12.2017
 4/2017/CVC ZŠ Tribečská Posk. dotácie Posk. dotácie CVC 16,-€ 23.10.2017 31.12.2017
  RUVZ TO Posk. exp. Posk. odb. expertíz  22.11.2017 
  RUVZ NR Posk. exp. Posk. odb. expertíz  22.11.2017 
 7/2017 Consultstream Zr. zmluvy Zrušenie zmluvy  23.11.2017 
 8/2017 Consultstream O spolupráciPodanie žiad. NFP 650 25.11.2017 
  Envipack Priloha č.1 Príloha č1 k zmluve  9.12.2017