Zmluvy v roku 2016

 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena na zmluve
Dátum účinnosti Dátum ukončenia 
 ZNR01212016214 ENVI-PACK Zmluva o BZ Zmluva o budúcej zmluve  29.1.2016 neurčito 
 1/2016/CVC  ZŠ, Tribečská Posk. dotácie Poskytnutie dot. na CVC  48,-€ 16.2.2016 30.6.2016 
 2/2016/CVC  ZŠ,Škultétyho Posk. dotácie Poskytnutie dot. na CVC 20,-€  16.2.2016 30.6.2016 
 4/2016/CVC ZŠ, Hollého Posk. dotácie Poskytnutie dot. na CVC 48,-€ 16.2.2016 30.6.2016 
 1/2016  Mesto Topolč.  Dodat. č1/2016 Spoločný obecný úrad   0,137/obyv. 4.3.2016  
 3/2016CVC  ZŠ, Lipová Posk. dotácie Poskytnutie dot. na CVC 48,-€ 10.3.2016  30.6.2016 
 Dohoda 1_2016 Jozef Grežďo Dohoda Menšie obecné práce  25.3.2016 30.9.2016
Dohoda 2_2016 Emil Grežďo Dohoda Menšie obecné práce  25.3.2016 30.9.2016
Dohoda 17/2016  UPSVaRDohoda Podpora prac. miest  23 818,29€1.4.2016 30.6.2017 
 Rímsk. cirkev Kúpna zmluva Kúpa pozemkov 1.000€ 6.4.2016  
 00800112/ZOBASEKOL Zmluva elektro Prevádzk. odd. zberu  14.4.2016 neurčito 
76408  Dobr. pož. ochr.Posk. dotácie Poskyt dot. pre DHZ 700 €16.4.2016 31.8.2016 
ZNR01212016214  ENVI-PACK Zmluva odpady  Prevádzkovanie tr. zberu 19.4.2016 neurčito 
 Prima Banka Zmluva o účte Zriadenie grant účtu   22.4.2016neurčito 
  Jozef Adamkovič ZmluvaZmluva o audite  700,-€22.4.2016 30.11.2017 
ZoD/2016/04  TOPRECCO Zmluva o dieloVýstavba voľn. areálu 129405,36€ 22.4.2016  
ZoD/2016/05  TOPRECCOZmluva o dielo Stavebné úpravy ob. úradu 146669,23€ 22.4.2016  
  DoveraZmluva Poskytovanie el služieb  5.5.2016 neurčito 
 DHZ Velušovce  Zmluva dotáciaPoskytnutie dotácie 980€ 11.5.2016 15.11.2016 
  14 vlastníkovKúpna zmluva Kúpa pozemkov pod cestou 1€/vlastník18.5.2016  
 16 vlastníkov Kúpna zmluva  Kúpa pozemkov pod cestou 1€/vlastník 27.5.2016  
 Dod.3 k 33/2002 NEHLSEN-EKODodatok  Odvoz a zneškodň. KO 1.7.2016  neurčito
 Dodatok 1  UPSVaR DodatokDodatok k 17/2016 16015,74€ 29.7.2016 30.6.2017 
 15 vlastníkov Kúpna zmluva Kúpa pozemkov pod cestou 1€/vlastník 28.7.2016  
146/POD-30/16SAŽP Posk. dotácie Poskytnutie dotácie z EF  5.000€ 10.8.2016 
 Slovak Telekom Dodatok Dodatok k balíku služieb  29,98€ 10.8.2016  
 15 vlastníkov Kúpna zmluva Kúpa pozemkov pod cestou 1€/vlastník 25.8.2016  
 15 vlastníkov Kúpna zmluva Kúpa pozemkov pod cestou 1€/vlastník 7..10.2016  
 2 vlastníci Kúpna zmluva Kúpa pozemku parcela 528 200€/vlastník 7.10.2016  
 5/2016CVC ZŠ, Tribečská  Posk. dotácie Poskytnutie dot. na CVC  16,-€1.9.2016 31.12.2016 
201607800  Disig, a.s. Zmluva certif.Kvalifikovaný certifikát 165,-€  16.11.2016 14.11.2020
 6/2016CVCZŠ Lipová Posk dotácie Poskytnutie dot. na CVC  32,-€ 5.12.2016 31.12.2016
17/2017 Skladka BojnáSkladkovanie zneškodnovanie odpadu cenník 1.1.2017 31.12.2018 
16/18/010/69 Upsvar Dohoda pomoc v hmotnej núdzi  1.1.2017 31.12.2018