Zmluvy v roku 2015

 

 

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvy Predmet zmluvyCena na zmluveDátum účinnostiDátum ukončenia
       
  DHZ Velušovce Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie 1300,-€ 26.1.2015 15.11.2015
 125010315Miloš Ilavský Zmluva BOZP a OPP Poskytovanie BOZP a OPP 96,-€/štvrťročne 28.2.2015  neurčito
  RRA Topoľčiansko Zmluva o poskytnutí služieb Spracovanie PHSR 550,-€ 28.2.201530.9.2015 
 dodatok 1/2015 Mesto TopoľčanyZriadenie spol. obecného úradu Zriadenie spol. obecného úradu  0,69€/ obyvat. 4.3.2015 
 2/2015/CVCZŠ, Škultétyho Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na CVČ 20,-€ 10.3.2015 31.5.2015 
 3/2015/CVCZŠ, Tribečská Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na CVČ   48,-€ 10.3.2015 30.6.2015
 4/2015/CVCZŠ, Hollého  Zmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na CVČ  48,-€16.3.2015 30.6.2015 
1/2015/CVC ZŠ, Lipová Zmluva o poskytnutí dotácie  Poskytnutie dotácie na CVČ 24,-€ 19.3.201530.6.2015 
TO/2015/0301 ZS. a.s.  Rámcová zmluva - druh. sur.Zber druhotných surovín   26.3.2015 
15/52/2015 UPSVaR Dohoda na vyk. akt. prác  Realizácia akt. činnosti  1.4.201530.9.2015 
1/2015 občan HN Dohoda na vyk. ob. prác Menšie obecné práce  1.4.201530.9.2015  
 2/2015občan HN Dohoda na vyk. ob. prác  Menšie obecné práce   1.4.201530.9.2015  
dod. 3 k doh. UPSVaR Dohoda na vyk. ob. prác Menšie obecné práce  9.4.2015 30.9.2015 
dod. 4 doh UPSVaR Dohoda na vyk. akt. prác Menšie obecné práce  30.4.2015 31.12.2015 
audítor  Jozef AdamkovičPoskytovanie audit. služiebAudit učt. zavierky  700,-€ 13.5.2015 30.11.2016 
 Slovak Telekom Dod. k zmluve o posk. ver. služDeaktivácia Internet Security  14.5.2015  
 Martin Natšin Dohoda o urovnaní Urovnanie sporných záväzkov 1000,-€ 20.5.2015  
 8/1000049682 ZVS, Nitra Dodávka vody z ver. vod.Dodávka vody  1.6.2015 neurčito 
 8/1000049685   ZVS, NitraDodávka vody z ver. vod.  Dodávka vody 1.6.2015   neurčito 
 8/1000049701   ZVS, NitraDodávka vody z ver. vod.  Dodávka vody 1.6.2015   neurčito 
 8/1000049704   ZVS, NitraDodávka vody z ver. vod.  Dodávka vody  1.6.2015  neurčito 
  8/1000049710  ZVS, NitraDodávka vody z ver. vod.  Dodávka vody  1.6.2015  neurčito 
8/1000049711  ZVS, NitraDodávka vody z ver. vod. Dodávka vody   1.6.2015  neurčito 
3/2015 občan HN  Dohoda na vyk. ob. prácMenšie obecné práce  1.7.2015 30.9.2015 
  SELORAZmluva kamerový systém Dodanie kamery 30.7.2015 
 SELORAZmluva prevadz kameryPrevádzkovanie kamery 30.7.2015 neurčito 
  REVISTAV s.r.o.Kúpna zmluva Odpredaj budovy a pozemku 5.600,-€  7.10.2015 
  REVISTAV s.r.o.Zmluva o BKZKúpa Bytového domu    7.10.2015 
 5/2015/CVCZŠ, Tribečská Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na CVC 32,-€ 1.9.2015 31.12.2015 
 7/2015/CVCZŠ Škultétyho Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na CVC  12,-€1.10.2015 31.12.2015 
15/18/010/48 UPSVaR Doh. na vykonavanie akt prac Real aktivačných činností   1.1.201631.12.2016 
8/2015 ZŠ Hollého Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytunutie dotácie na CVC 32  9.12.201531.12.2015 
 Consultstream Zmluva o spolupráci ihrisko Vypracovanie dokumentácie 1,-€ 31.12.2015  
  Consultstream Zmluva o spolupráci úrad Vypracovanie dokumentácie   1,-€  31.12.2015