Zmluvy v roku 2012

Zmluva skládka odpadu Bojná.pdf (315kB)
Zmluva nebytové priestory - Slovak Telekom.pdf (3158kB)