Uznesenie zo šiesteho zasadnutia OcZ z 24.11.2001.pdf (30kB)

Uznesenie z piateho zasadnutia OcZ z 26.8.2001.pdf (30kB)

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OcZ druhá časť z 18.7.2011.pdf (63,8kB)
Uznesenie zo štvrtého zasadnutia OcZ druhá časť z 18.7.2011,pdf (27,4kB)

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OcZ prvá časť zo 17.6.2011.pdf (135,2kB)
Uznesenie zo štvrtého zasadnutia OcZ prvá časť z 17.6.2011.pdf (36,2kB)

Zápisnica z tretieho zasadnutia OcZ z 24.3.2011.pdf (132,1kB)
Uznesenie z tretieho zasadnutia OcZ z 24.3.2011.pdf (132,1kB)

Zápisnica z druhého zasadnutia OcZ z 3.2.2011.pdf (105,3kB)
Uznesenie z druhého zasadnutia OcZ z 3.2.2011.pdf (105,3kB)

Zápisnica z prvého zasadnutia OcZ z 27.12.2010.pdf (149,6kB)
Uznesenie z prvého zasadnutia OcZ z 27.12.2010.pdf (92,5kB)