Zamestnanci obecného úradu
Mária Beňová
ekonómka

e-mail: ekonomka@velusovce.sk
tel: 038/5390395