Verejné obstarávanie - rok 2014

 

Súhrnná správa podľa paragrafu 9 odstavec 9 za IV. štvrťrok 2014