Profil verejného obstarávateľa

Obec Velušovce
Velušovce 181
955 01  Velušovce
zastúpená: Ing. Rastislavom Zemánikom, starostom obce

IČO: 00800112
DIČ: 2021234677
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 
Číslo účtu:22629192/0200
Kontakt: www.velusovce.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Telefonický kontakt: 038/5390395, 0911533726
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Zemánik, starosta obce

 

Zákazky podľa paragrafu 9 odstavec 9 v roku 2015 

Zákazky podľa paragrafu 9 odstavec 9 v roku 2014