Velušovce ležia v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Slivnica. Stred obce má nadmorskú výšku 222 m n.m., chotár 209 – 295 m n.m. Úvalinami a výmoľmi rozčlenený odlesnený chotár tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Má illimerizované a hnedozemné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť