Faktúry v roku 2015 

 

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Poznámka 
 2015/1 ZEZ Bratislava Elektrická energia 16.1.2015 1.306,30€ 
 2015/2 M+M Computers Laminovacie fólie 17.1.2015 22,28€ 
 2015/3 MI&JA agency Audio a kanc. tech. 27.1.2015 300€ 
 2015/4 KG-KANS Kancelárske potr. 27.1.2015 173,24€ 
 2015/5 ELMA, Bojná Oprava VO 27.1.2015 216€ 
 2015/6 SPP Bratislava Plyn 27.1.2015 7€ 
 2015/7 SPP Bratislava Plyn 27.1.2015 196€ 
 2015/8 Slovak Telekom Telefón 27.1.2015 40,22€ 
 2015/9 ZVS a.s. Vodné a stočné 30.1.2015 9,07€ 
 2015/10 SPP Bratislava Plyn 2.2.2015 7€ 
 2015/11 SPP Bratislava Plyn 2.2.2015 190€ 
 2015/12 Jančovič Oprava chl. box 4.2.2015 49,80€ 
 2015/13 Signo Zástava 4.2.2015 22,60€ 
 2015/14 Vaščák Vizitky 4.2.2015 20,90€ 
 2015/15 Skladka Bojná Komunálny odpad 4.2.2015 180,07€ 
 2015/16 Dejeuner  Jedálne kupony 2.2.2015 949,79€ 
 2015/17 Slovak Telekom Telefón 16.2.2015 41€ 
 2015/18 Nehlsen Eko Plasty, Tetrapack 16.2.2015 106,56€ 
 2015/19 Nehlsen Eko Odvoz odpadu 16.2.2015 280,08€ 
 2015/20 ZŠ Prašice Príspevok strava 16.2.2015 39,20€ 
 2015/21 Mor. Drátovny Pletivo a prisl. 17.2.2015 170,61€ 
 2015/22 ZSE Nedoplatok ZSE 24.2.2015 32,30 
 2015/23 Slovak Telekom Telefon 2.3.2015 37,49€ 
 2015/24 BOPAL Žalúzie 23.2.2015 50,02€ 
 2015/25 SPP Plyn 2.3.2015 179€ 
 2015/26 SPP Plyn 2.3.2015 7€ 
 2015/27 Trsťanová Žiadosť na NSK 2.3.2015 60€ 
 2015/28 PORADCA Publikácie 4.3.2015 33,98€ 
 2015/29 Webhouse Webhosting 4.3.2015 14,75€ 
 2015/30 Skladka Bojná Komunálny odpad 13.3.2015 167,44€ 
 2015/31 Slovak Telekom Telefon,internet 13.3.2015 41€ 
 2015/32 Nehlsen Eko Plasty 13.3.2015 64,20€ 
 2015/33 Nehlsen Eko Odvoz odpadu 13.3.2015 272,88€ 
 2015/34 ZŠ Prašice Príspevok strava 18.3.2015 41,20€ 
 2015/35 Webpomoc Bezp. projekt 18.3.2015 69€ 
 2015/36 Slovak Telekom Telefon  37,19€